Ochrona roślin

Rolnictwo ekologiczne opiera się na środkach ochrony roślin, takich jak naturalne i botaniczne insektycydy, fungicydy, nematocydy i inne biologiczne środki kontroli w celu ochrony upraw przed szkodnikami i chorobami. Produkty te zawierają składniki pochodzenia naturalnego, takie jak minerały, oleje i rośliny, które nie pochodzą z syntetycznych chemikaliów. Środki ochrony roślin stosowane w rolnictwie ekologicznym mają być mniej toksyczne dla organizmów pożytecznych i środowiska niż syntetyczne środki chemiczne, a jednocześnie zapewniać skuteczne zwalczanie szkodników i chorób.

W tej kategorii nie ma żadnych ogłoszeń

Copyright © 2022 GreeLan. All Rights Reserved.